سامانه 137

سامانه 137

سامانه ارتباط مردمی شهرداری (۱۳۷) جامعترین نرم افزار ارتباط مردمی کشور می باشد. نرم افزار ۱۳۷ مشتمل بر ۱۱ زیر سیستم جهت مدیریت کامل بر درخواست های شهروندان در تمامی حوزه های شهرداری می باشد.

سامانه ۱۳۷ چیست؟

جهت ایجاد کانال ارتباطی مابین شهروندان و شرکت ها و سازمان های خدماتی و امدادی، تلفن های سه یا چهار رقمی به آنها اختصاص داده شده است. یکی از این شماره تلفن ها شماره ۱۳۷ می باشد. این شماره جهت ارتباط شهروندان با شهرداری ها اختصاص داده شده است. بعضی از شهرداری ها نیز جهت ثبت درخواست های شهروندان و رسیدگی به آنها اقدام به راه اندازی سامانه ۱۳۷ نموده اند. یکی از پیشرفته ترین نرم افزار ارتباط مردمی شهرداری ها نرم افزار ۱۳۷ اندیشه می باشد که برای شهرهای بزرگی مثل اصفهان، رشت و کرمان و … توسط شرکت رایان اندیشه نصر راه اندازی شده است.

زیر سیستم های سامانه 137

 1. زیر سیستم مرکز تماس و ضبط مکالمات 137
 2. زیر سیستم ارتباط مردمی شهرداری (۱۳۷)
 3. زیر سیستم پرداخت تلفنی قبوض سامانه ارتباط مردمی شهرداری (۱۳۷)
 4. زیر سیستم اطلاع رسانی و صدور اخطاریه تلفنی و پیامکی سامانه ارتباط مردمی شهرداری (۱۳۷)
 5. زیر سیستم پیامکی سامانه ارتباط مردمی شهرداری (۱۳۷)
 6. زیر سیستم صندوق صوتی سامانه ارتباط مردمی شهرداری (۱۳۷)
 7. زیر سیستم تحلیل تماس سامانه ارتباط مردمی شهرداری (۱۳۷)
 8. زیر سیستم موبایل سازمانی سامانه ارتباط مردمی شهرداری (۱۳۷)
 9. زیر سیستم مدیریت ناوگان سامانه ارتباط مردمی شهرداری
 10. زیر سیستم موبایل شهروندی سامانه ارتباط مردمی شهرداری (۱۳۷)
 11. زیر سیستم انتقادات و پیشنهادات سامانه ۱۳۷ شهرداری