درباره ما

شرکت تعاونی توزیعی مدد ساز شهر در راستای ترویج و تحکیم مشارکت، همکاری و تعاون عمومی، تامین نیازهای مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کمک به تحقق عدالت اجتماعی تشکیل شده است. اهم موضوع خدمات این شرکت عبارتند از :

  • تهیه و توزیع کالاهای اساسی و ضروری
  • انجام و ارائه امور پیمانکاری در زمینه های خدمات اداری، فنی،پشتیبانی،رفاهی،حفاظت
  • تامین نیروی انسانی
  • مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی
  • سرمایه گذاری
  • اخذ نمایندگی از شرکتها و موسسات دولتی و خصوصی